Title Image

Erbalunga

Les hameauxErbalunga

Principal hameau de Brando, Erbalunga est le chef-lieu du canton de SAGRO-DI-SANTA-GIULIA. Superbe marine dont la presqu’île et la tour semblent défier l’immensité de la mer, Erbalunga, qui a inspiré nombre de peintres et de photographes, est l’un des sites de Corse dont l’image est connue aux quatre coins du monde.

Patrie du principal armateur corse du XIXe siècle, le Comte Joseph VALERY, Sénateur de la Corse, qui obtint la concession des transports maritimes entre la Corse et le Continent en 1850.

La sépulture du Comte VALERY, en marbre de Carrare, se trouve dans un mausolée situé à quelques centaines de mètres d’Erbalunga, près de la chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Outre son petit port de pêche et de plaisance, Erbalunga permet de découvrir :

  • Sa tour génoise du XVIe siècle,
  • Son château du XVe siècle,
  • Le Couvent des Bénédictines (XIXe siècle),
  • L’église St Erasme, protecteur des marins, édifiée en 1862, en remplacement   de celle, en ruines, située près de la tour.
PaisoliErbalonga

Paisolu maestru di Brandu, Erbalonga hè u capilocu di u cantone di SACRU DI SANTA GHJULIA. Marina senza para, a so penisula è a so torra parenu lampà una sfida à l’immensità di u mare. Erbalonga, chì hà ispiratu tanti pittori è tanti ritrattadori, hè unu di i siti di Corsica i più cunnisciuti per u mondu.

Patria di u principale armatore corsu di u XIXu seculu, u Conte Ghjiseppu VALERY, Senatore di a Corsica, chì uttenì a cuncessione di i trasporti maritimi trà a Corsica è u Cuntinente in u 1850.

A sepultura di u Conte VALERY, fatta di marmaru di Carrare, si trova in un musuleu situatu à unepoche di centinaie di metri d’Erbalonga, vicinu à a cappella di A Madonna à u Carmine.

Fora di u so picculu portu di pesca è di scialu, Erbalonga ci porta à scopre :

  • A so torra genuvese di u XVIu seculu,
  • U so castellu di u XVu seculu,
  • U Cunventu di e Benedittine (XIXu seculu),
  • A chjesa San Teramu, prutettore di i marinari, edificata in u 1862, da rimpiazzà quella, sfundata, chì si trova vicinu à a torra.