Title Image

Silgaggia

Les hameauxSilgaggia

A l’extrémité d’une route sans issue, se situe le hameau de Silgaggia avec sa chapelle Ste Lucie (XVIIIe siècle). C’est dans ce havre de paix que vécut la famille dont est issu le poète et essayiste Paul VALERY.

Né le 30 janvier 1871 à Sète, fils de Barthélémy VALERY, vérificateur principal des douanes, petit-fils d’Ambroise VALERY, de Silgaggia, Paul VALERY fut élu à l’Académie Française le 19 novembre 1925 au fauteuil d’Anatole France. Décédé le 20 juillet 1945, il aura droit à des obsèques nationales.

PaisoliSilgaghja

Di punta à una strada senza sboccu, si trova u pasciale di Silgaghja cù a so cappella Sta Lucia (XVIIIu seculu). Issu locu fatatu hè u ceppu di a famiglia di u pueta è scrittore Paul VALERY.

Natu u 30 di ghjennaghju di u 1871 in Sète, figliolu di Bartulumeu VALERY, verificatore principale di e dugane, figliulinu d’Ambrosgiu VALERY, di Silgaghja, Paul VALERY fù elettu à l’Accademia Francese u 19 di nuvembre di u 1925 à a sedia d’Anatole France. Mortu u 20 di lugliu di u 1945, li seranu fatte esequie naziunale